Augustinus

Augustinus van Hippo (Thagaste, 13 november 354 – Hippo, 28 augustus 430) was bisschop, theoloog, filosoof en kerkvader. Tot de bekendste van zijn werken behoren de Confessiones en De civitate Dei. Aurelius Augustinus Hipponensis (Latijn) werd ook wel Sint-Augustinus genoemd,